Reference

Revitalizace železniční Tratě 308

Lokalita Ostrava, kraj Moravskoslezský
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Termín realizace 08/2015 – 05/2016
Finanční objem stavby 43,5 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Železniční stavby
Charakteristika stavby

Revitalizace ucelené dílčí části železniční tratě, sanace, rekonstrukce, rektifikace mostů a propustků, stavby „Trať 308 (Lúčky pod Makytou) – Státní hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)