Reference

Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí – Stadion Čáslav

Lokalita Čáslav
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Investor stavby Město Čáslav
Projektant Realitní a stavební společnost s r.o., hlavní projektant – Ing. Jakub Vavřička
Termín realizace 03/2016 - 12/2016
Finanční objem stavby 55,9 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Sportovní stavba – rekonstrukce, dostavba
Charakteristika stavby

Jedná se o dostavbu zastřešení ledové plochy včetně zázemí nad stávající nekrytou ledovou plochu, která slouží na sportovní účely, veřejné bruslení a hokej. V rámci dostavby zastřešení a zázemí se počítá s mimosezonním využitím objektu na kulturní akce – hudební produkce a další společenské akce. Objekt bude obsahovat 11 šaten, posilovnu, odpovídající hygienické zázemí, tribunu pro 420 diváků, halu s ledovou plochou s kapacitou 60 osob a v případě konání společenských akcí s kapacitou až 1125 osob. Stavba navazuje na již realizovanou stavbu nekryté ledové plochy s technologií.

Rekonstruovaný objekt má 3 nadzemní podlaží. Architektonické řešení vychází z umístění objektu na hranici sportovního areálu a městské zeleně v přímé návaznosti na městskou zástavbu.