Reference

FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E

Lokalita Ostrava
Investor stavby Fakultní nemocnice Ostrava
Projektant Ing. Irena Kalinová - RECIO
Termín realizace 01/2023 – 08/2023
Finanční objem stavby 25,2 mil. Kč
Charakteristika stavby

V projektu jde o dokončení rekonstrukce biochemických laboratoří v dilatačním celku E a navíc se ve stávajícím schodišťovém prostoru tohoto dilatačního celku vytvoří chráněná úniková cesta.