Reference

Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II.

Lokalita Ostrava - Poruba
Zhotovitel Ridera Stavební a.s.
Investor stavby Statutární město Ostrava a AKORD & POKLAD, s.r.o.
Projektant Kania a.s.
Termín realizace 07/2019 - 07/2021
Finanční objem stavby 354,9 mil. Kč bez DPH
Typ stavby občanská vybavenost – rekonstrukce kulturní stavby
Charakteristika stavby

Dům kultury Poklad je v současnosti v nevyhovujícím stavu po stránce provozní, technické a především prostorové a estetické. Rekonstrukce je koncipována jako návrat k původním účelům, ke kterým byl objekt ve 20. století určen.

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci interiéru i exteriéru objektu. Jsou prováděny jak repase stávajících, tak i nahrazení nevyhovujících konstrukcí novými, součástí je též realizace veškerých technologií nezbytných pro provoz budovy.

V rámci rekonstrukce bude proveden nový hlavní vstup formou celoprosklené konstrukce (prosklený fasádní systém). Původní vstupy z bočních křídel budou zcela odstraněny a s tím také i vnitřní schodiště. Původní kamenný obklad střední části objektu bude zachován a repasován. Boční křídla a rizality u vstupu budou opatřeny cementovou stěrkou se vzhledem imitující pohledový beton.

Součástí rekonstrukce je též ochrana a repasování stávajících uměleckých děl v objektu.