Reference

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji

Lokalita Karviná - Ráj
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Statutární město Karviná
Termín realizace 11/2014 – 08/2015
Finanční objem stavby 75,7 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost – sportovní stavba
Charakteristika stavby

Předmětem stavby je provedení modernizace stavebně technického stavu objektů a venkovních prostor Městského fotbalového stadionu, kompletní rekonstrukce tribuny a zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka  tak, aby se celý areál změnil v moderní venkovní sportovní zařízení s kapacitou 6.858 sedících diváků, splňující kritéria stadionů pro I. Gambrinus ligu dle legislativních podmínek FAČR

Rekonstrukcí těchto objektů, které se nacházejí již v nevyhovujícím technickém stavu, dojde ke zhodnocení majetku Statutárního města Karviná a ke zkvalitnění zázemí pro návštěvníky.