O nás

Budujeme stavby, které si po desetiletí zachovávají svou trvalou hodnotu.

Tradice a silné zázemí

Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavebnictví více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost. V současné době se naše společnost hrdě řadí do skupiny Ridera, a.s., která jako majoritní akcionář strategicky propojuje a řídí synergické obchodní aktivity všech svých dceřiných společností na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Maďarska.

Vize a mise

Proč právě Ridera Stavební a.s.?

Stavebnictví je náročný a výjimečný obor, ve kterém jsou vzájemně snoubeny zkušenosti a výsledky práce lidí mnoha řemesel a profesí, které přetrvávají svou hodnotou po mnoho let.

V našem oboru o správných rozhodnutích rozhoduje především zkušenost. Více než 60 let praxe ve stavebnictví je zárukou naší profesionality a odbornosti. Uvědomujeme si, že každý detail rozhoduje o výsledku naší práce a kvality celé stavby.

Stavíme vždy, jako bychom stavěli sami pro sebe.

Na kvalitě záleží. Víme, že jakost a kvalita stavebních prací si žádá svůj přesný postup. Stavba není projektem na více pokusů. Zkušenost, spolehlivost a jistota je naší samozřejmostí. Máme zkušenosti, stabilní zázemí, vybavení i sehraný erudovaný tým.

Naše vize

Naší vizí je vystupovat vždy jako kvalitní a spolehlivý partner ve všech našich činnostech, včetně stavebnictví. Naším cílem je tvořit krásná, kvalitní a trvalá stavební díla.

Naše mise

Naším posláním je využívat veškeré dostupné zdroje, zkušenosti a tradice tak, abychom svým klientům dodávali produkty a služby ve stavebnictví vždy spolehlivě, včas a v nejvyšší možné kvalitě.

Certifikáty

V rámci politiky Integrovaného systému řízení managementu jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví při práci jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 A ČSN OHSAS 18001:2008, které pravidelně obhajujeme recertifikačními audity.

Věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich zaměstnanců, protože stavební výroba a stavební práce se bez kvalitního a kvalifikovaného týmu pracovníků neobejdou. Aktivně podporujeme systém komplexního rozvoje osobnostně-pracovního potenciálu našich zaměstnanců. Úspěšně jsme realizovali projekt “Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Ridera Stavební a.s.”, který byl podpořen dotací z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Náš tým

Vedení společnosti

Tomáš Palkoska
předseda představenstva

+420 245 019 130
palkobfsoska@ridera-stavebni.cz

Ing. Ivo Přibyl
místopředseda představenstva, ekonomický ředitel

+420 596 971 377
priobfsbyl@ridera-stavebni.cz

Ing. Jan Podskalník
člen představenstva, výrobní ředitel divize Praha

+420 602 269 935
podskobfsalnik@ridera-stavebni.cz

Ing. Jiří Krzys
člen představenstva, výrobní ředitel divize Ostrava

+420 720 730 352
krobfszys@ridera-stavebni.cz

Ing. Jiří Marek
vedoucí obchodního oddělení divize Praha

+420 245 019 136
maobfsrek@ridera-stavebni.cz

Volná místa

Spolupracujte s námi. Momentálně hledáme spolupracovníky na pracovních pozicích:

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.

Odpovědí na inzerát, zasláním svého životopisu, nebo svých osobních údajů do společnosti Ridera a.s. dáváte této společnosti souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Zároveň dáváte souhlas k zasílání obchodních a pracovních nabídek od společnosti Ridera a.s. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou.