O nás

Budujeme stavby, které si po desetiletí zachovávají svou trvalou hodnotu.

Tradice a silné zázemí

Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavebnictví více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost. V současné době se naše společnost hrdě řadí do skupiny Ridera, a.s., která jako majoritní akcionář strategicky propojuje a řídí synergické obchodní aktivity všech svých dceřiných společností na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Maďarska.

Vize a mise

Proč právě Ridera Stavební a.s.?

Stavebnictví je náročný a výjimečný obor, ve kterém jsou vzájemně snoubeny zkušenosti a výsledky práce lidí mnoha řemesel a profesí, které přetrvávají svou hodnotou po mnoho let.

V našem oboru o správných rozhodnutích rozhoduje především zkušenost. Více než 60 let praxe ve stavebnictví je zárukou naší profesionality a odbornosti. Uvědomujeme si, že každý detail rozhoduje o výsledku naší práce a kvality celé stavby.

Stavíme vždy, jako bychom stavěli sami pro sebe.

Na kvalitě záleží. Víme, že jakost a kvalita stavebních prací si žádá svůj přesný postup. Stavba není projektem na více pokusů. Zkušenost, spolehlivost a jistota je naší samozřejmostí. Máme zkušenosti, stabilní zázemí, vybavení i sehraný erudovaný tým.

Naše vize

Naší vizí je vystupovat vždy jako kvalitní a spolehlivý partner ve všech našich činnostech, včetně stavebnictví. Naším cílem je tvořit krásná, kvalitní a trvalá stavební díla.

Naše mise

Naším posláním je využívat veškeré dostupné zdroje, zkušenosti a tradice tak, abychom svým klientům dodávali produkty a služby ve stavebnictví vždy spolehlivě, včas a v nejvyšší možné kvalitě.

Certifikáty

V rámci politiky Integrovaného systému řízení managementu jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví při práci jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 A ČSN OHSAS 18001:2008, které pravidelně obhajujeme recertifikačními audity.

Věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich zaměstnanců, protože stavební výroba a stavební práce se bez kvalitního a kvalifikovaného týmu pracovníků neobejdou. Aktivně podporujeme systém komplexního rozvoje osobnostně-pracovního potenciálu našich zaměstnanců. Úspěšně jsme realizovali projekt “Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Ridera Stavební a.s.”, který byl podpořen dotací z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Náš tým

Představenstvo a dozorčí rada společnosti

Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva

Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva

Roman Rohel
místopředseda představenstva

Ing. Václav Daněk ml.
člen dozorčí rady

Management společnosti

Ing. Andrea Brenerová
ekonomická náměstkyně společnosti

Ing. Jan Podskalník
výrobní ředitel divize Praha

Ing. Pavel Chmelík
výrobní náměstek divize Praha

Ing. Roman Latiok
obchodní ředitel divize Praha

Ing. Lukáš Křístek
výrobní ředitel divize Ostrava

Ing. Kamil Bednář
obchodní ředitel divize Ostrava

Ing. Martin Šlosárek
technický ředitel divize Ostrava

Volná místa

Spolupracujte s námi! Momentálně hledáme kolegy / kolegyně na pracovní pozice:

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.
    Odpovědí na inzerát, zasláním svého životopisu, nebo svých osobních údajů do společnosti Ridera a.s. dáváte této společnosti souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Zároveň dáváte souhlas k zasílání obchodních a pracovních nabídek od společnosti Ridera a.s. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou.