Zaměření

Díky více než 60 letům praxe dosahujeme výjimečné souhry v dílčích pracích.

Stavby pro bydlení

Významnou součást portfolia výrobní činnosti společnosti RIDERA STAVEBNÍ a.s. tvoří bytová výstavba. Zabýváme se od individuální výstavby rodinných domů, atypických rodinných luxusních sídel, komplexní revitalizaci bytového fondu, až po výstavbu velkých bytových komplexů o velikosti stovek bytů. Realizujeme i celá nová území pro bydlení vč. infrastruktury, jsme schopni vyhovět i speciálním přáním investorů, jako je např. forma výstavby „Design and build“, kdy zajišťujeme investorovi od projektového záměru, přes projektovou dokumentaci, financování i samotnou komplexní realizaci.

Zajímavé reference

Občanská vybavenost

Zejména pro veřejný sektor, realizuje společnost RIDERA STAVEBNÍ a.s. stavby občanské vybavenosti. Realizujeme široké portfolio staveb občanské vybavenosti, jako jsou například stavby a rekonstrukce sportovních stadionů, sportovních hal a arén, školských a zdravotnických zařízení, domů s pečovatelskou službou, obchodních a polyfunkčních domů a kulturních zařízení.

Zajímavé reference

Průmyslové stavby

Do portfolia RIDERA STAVEBNÍ a.s. patří taktéž realizace průmyslových staveb. Zkušenosti naší společnosti sahají přes výstavbu nových průmyslových objektů, až k rekonstrukcím stávajících provozů. Dále také realizujeme stavby liniové, vodohospodářské a dopravní železniční. Jsme připraveni realizovat i komplexní infrastrukturu spojenou s těmito stavbami.

Zajímavé reference

Ostatní

Naše společnost RIDERA STAVEBNÍ a.s. provádí činnosti spojené se zajišťováním dotací v rámci energetických úspor, vypracovávání veškerých potřebných studií, posudků a všech stupňů projektové dokumentace. Ve spolupráci s naší sesterskou společností RIDERA BOHEMIA a.s. zajišťujeme také demolice budov, recyklace stavebních materiálů, dodávky recyklátů a kameniva a ukládání odpadů.

Zajímavé reference