Aktuality

28.10.2019

Změny ve vedení společnosti

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ridera Stavební a.s., společnosti Ridera a.s. ze dne 24. 10. 2019 odvolal jediný akcionář stávajícího místopředsedu představenstva, Ing. Ivo Přibyla

Současně představenstvo na svém zasedání téhož dne jednomyslně zvolilo ze svého středu nového místopředsedu představenstva, Ing. Jiřího Krzyse