Reference

Bytové domy Jeremiášova – CDHI

Lokalita Praha 5 - Stodůlky
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Projektant CENTRAL GROUP a.s.
Termín realizace 05/2017 – 10/2018
Finanční objem stavby 258,9 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Jedná se o čtyři bytové domy v běžném standardu společnosti Central Group a.s. s celkem 150 bytovými jednotkami, situovaný v nově zastavované lokalitě Nová Řepora.

Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami o 5 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží s garážemi. Objekt je založen na pilotách, spodní stavba je izolována použitím krystalizačních přísad do betonu. Okna jsou plastová, fasáda je tvořena kontaktním zateplením. Součástí stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií.