Reference

Bytový dům Pod Děvínem (Villa City View)

Lokalita Praha 5
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby ED Group a.s.
Projektant Architektonický návrh: Ing. arch. Tomáš Pavlík
Projektant ÚR: Ing. arch. Tomáš Pavlík
Projektant DSP a DPS: PJ – Atelier s.r.o., ing. Josef Jonáš, ing. Daniel Pokorný
Termín realizace 07/2013 – 11/2014
Finanční objem stavby 45,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - luxusní bytový dům
Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu luxusního bytového domu s osmi bytovými jednotkami s vysokým standardem v rezidenční části Prahy 5.

Výstavbu projektu jsme investorovi zajistili v režimu „Design and Build“, kdy jsme po uzavření kontraktu a ceny zajistili kompletní projektovou dokumentaci jak pro stavební povolení, tak pro samotnou realizaci stavby, včetně potřebného inženýringu a klientských změn.

Samotná stavba je provedena jako monolitický železobetonový skelet, založený na základové desce v úrovni 1.PP. Jelikož se jedná o stavbu ve svahu, je součástí stavby taktéž záporové pažení, tvořené záporovou stěnou s výdřevou a z části pilotovou záporovou stěnou. Vyzdívky jsou provedené z keramického zdiva, omítnuté sádrovou omítkou, případně stěrkou. Fasádu tvoří kombinace proskleného hliníkového fasádního pláště, kontaktního zateplovacího systému a provětrávané systémové fasády z opakního skla a systémových desek na bázi přírodního dřeva. Vytápění je zajištěno centrální plynovou kotelnou a lokálními bytovými předávacími stanicemi. Součástí projektu je též chlazení. Naše společnost zajistila také veškeré interiérové části, jako jsou například přírodní dřevěné podlahy, dveře, obklady, dlažby atp.