Reference

Obytný soubor Bažantnice – objekty A,B,C,D

Lokalita Hostivice u Prahy
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Vávra
Investor stavby doma a.s., Husovo náměstí 59, 253 01 Hostivice
Projektant doma a.s.
Termín realizace 08/2017-02/2019
Finanční objem stavby 120,8 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Soubor bytových domů
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu 4 bytových vila-domů v lokalitě. Domy mají 4 nadzemní podlaží s průměrně deseti byty v klasickém i mezonetovém provedení. Nosná konstrukce je zděná, se železobetonovými monolitickými stropy a plochou střechou. Okna jsou dřevěná v provedení Euro, fasády jsou kombinací různých typů kontaktního zateplovacího pláště, stínění domů je řešeno pojízdnými okenicemi. Součástí zakázky jsou samozřejmě také veškeré rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace.