Reference

 • Na beránku Praha Ridera Stavební

  Na beránku Praha Ridera Stavební

 • Na beránku Praha Ridera Stavební

  Na beránku Praha Ridera Stavební

 • Na beránku Praha Ridera Stavební

  Na beránku Praha Ridera Stavební

 • Na beránku Praha Ridera Stavební

  Na beránku Praha Ridera Stavební

 • Na beránku Praha Ridera Stavební

  Na beránku Praha Ridera Stavební

Obytný soubor Na Beránku

Lokalita Praha 12
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10 Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Chmelík
Investor stavby Prague Property Leader a.s., Masarykovo nábřeží 235/28, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Ing. Robert Tichý, tel. 602 696 125, tichy@spgroup1.cz
Projektant R21 Architects s. r. o. - Ing. arch. Pavel Kecek, Ing. arch. Hynek Vlach
Termín realizace 03/2015 – 08/2019
Finanční objem stavby infrastruktura – cca 40 mil. Kč bez DPH
bytové a rodinné domy – cca 230 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - bytové domy a infrastruktura
Charakteristika stavby

Projekt se skládá z několika částí – realizace komplexní infrastruktury lokality pro budoucí výstavbu bytových a rodinných domů, výstavby celkem 5 bytových viladomů a výstavby dvou etap řadových rodinných domků ve vysokém standardu.

V rámci infrastruktury jsou provedeny zemní práce a terénní úpravy lokality. Součástí je provedení rozsáhlých akustických valů a zábran a značného množství gabionových opěrných stěn. Dále jsou provedeny veškeré inženýrské sítě v lokalitě vč. náročného propojení na stávající řady a též komunikace v dané lokalitě.

Bytové domy realizované v této etapě mají 3 nebo 4 nadzemní a 1 společné podzemní podlaží. Konstrukce je železobetonová monolitická s vyzdívkami. Rodinné domky jsou dvojpodlažní s garáží se zděnou konstrukcí z pálených cihel a železobetonovými stropy. Součástí zakázky je kompletní výstavba domů na klíč vč. rozvodů technologií, fasády ve vyšším tepelně-technickém standardu a venkovních úprav. U rodinných domků je součástí dodávky telené čerpadlo.