Reference

Rezidence Výhledová

Lokalita Praha 5
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
stavbyvedoucí: Ing. Milan Trsek
Investor stavby CTR Group a.s.
Projektant Architektonický atelier ABV, Ing.arch. Jan Viktorin
Termín realizace 06/2013 – 03/2015
Finanční objem stavby 91 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - luxusní bytový dům
Charakteristika stavby

Rezidence Výhledová je tvořena třemi terasovými viladomy, každý o pěti podlažích, s moderní a funkční architekturou. V každém z viladomů se nachází pouze 5 bytů, z nichž některé z nich jsou pojaty jako mezonetové. K některým bytům náleží i garážová stání, které jsou umístěna v objektu.

Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonové monolitické stěnové skelety s vyzdívkou keramickým zdivem. Objekty jsou založeny na základových deskách ve svahu na vápencovém podloží. Omítky a stěrky jsou sádrové. Fasádní plášť je tvořen kombinací hliníkových prosklených fasád a kontaktního zateplovacího systému. Vytápění objektu zajišťuje v plném rozsahu pouze elektrické podlahové topení, součástí dodávky je mimo jiné chlazení objektů, inteligentní systém řízení domácnosti, domácí sauny, atp.

Projekt je realizován ve velmi obtížném svahovaném terénu, zajímavostí byla nutnost provedení přeložky stávající kanalizace hornickým způsobem ve skalním podloží, a to v hloubce i více než 10 metrů pod úrovní stávajícího terénu. Zemní práce probíhaly taktéž z velké části ve skalním podloží.

Luxusní byty Praha 5