Reference

Rodinné domy Cholupice – II.etapa – ŘRD typ D

Lokalita Praha 12 - Cholupice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Stavbyvedoucí: Peter Vranka
Investor stavby Moravská stavební - INVEST, a.s.
Projektant Ing. Oleg Marholt
Termín realizace 02/2014 - 05/2015
Finanční objem stavby 37.0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - soubor rodinných domů
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu celkem 11 řadových domů v rámci lokality. U všech domů je součástí výstavby oplocení objektu, přípojky objektů k médiím a kanalizaci, výstavba vsakovacích a retenčních nádrží užitkové vody a samozřejmě terénních a sadových úprav na přilehlých pozemcích.

Nosná konstrukce všech těchto rodinných domů je vyzdívaná z keramického zdiva, založená vzhledem ke komplikovaným základovým podmínkám na železobetonových základových deskách. Stropní konstrukce jsou provedeny ze zmonolitněných filigránových panelů. Fasády jsou tvořeny kombinací kontaktního zateplovacího systému a fasádního obkladu, okna a vstupní dveře jsou plastová. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody je plynový kotel.