Reference

Rohan City

Lokalita Praha 8 - Karlín
Investor stavby Sekyra Group
Projektant EBM Group
Termín realizace 05/2021 - 01/2024
Finanční objem stavby 381 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům
Charakteristika stavby

Zakázka Rohan City zahrnuje kromě 2 bytových věží se 102 byty a 2 parkovacích suterénů rovněž zbudování kompletní infrastruktury v celém areálu dotčené etapy, tzn. inženýrské sítě, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, trafostanice atd. Hloubení stavební jámy bylo zahájenou v 05/2021 a v 07/2021 byla zahájena výstavby hrubé stavby. Do konce r. 2021 byla hrubá stavba v úrovni 3.NP, dále byly provedeny některé opěrné stěny a plně probíhají práce na pokládce kanalizace a vodovodu v areálu. Z důvodů absence výstavby původně zamýšlené administrativní budovy, která měla akusticky odclonit bytové domy od hluku z dopravy na přilehlých komunikacích, došlo k úpravám projektu bytových domů (rekuperace, úpravy VZT).