Reference

  • Retenční nádrž Mošnov Ridera Stavební

    Retenční nádrž Mošnov Ridera Stavební

SPZ Mošnov – retenční nádrž

Lokalita Ostrava - Mošnov
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Stavbyvedoucí: Ing. Holec, pan Hon
Investor stavby Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Termín realizace 08/2016 - 03/2017
Finanční objem stavby 42,8 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Vodohospodářská stavba
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu nové retenční nádrže pro zachycení dešťových vod z budoucí zástavby na ploše K v průmyslové zóně Ostrava – Mošnov.

V rámci stavebního objektu je navržena železobetonová podzemní retenční nádrž, ze které budou srážkové vody přečerpávány do kanalizační přípojky a dále budou odtékat do stávající dešťové kanalizace ve správě SmVaK a.s. V rámci stavebního objektu budou dále vybudovány dvě nátokové šachet a potrubí mezi těmito šachtami a retenční nádrží. Konstrukce retenční nádrže je navržena z vodotěsného betonu.