Reference

Vivus Uhříněves-objekt N

Lokalita Praha 22-Uhříněves
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, stavbyvedoucí: Peter Vranka
Investor stavby Vivus Uhříněves s.r.o.
Projektant di5 architekti, inženýři s.r.o.
Termín realizace 05/2018-06/2019
Finanční objem stavby 117,4 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Polyfunkční dům – budova pro bydlení a obchod
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu bytového domu N v páté etapě výstavby. Obsahuje 48 bytových jednotek a obchodní prostory v přízemí pro obchod Billa. Dům má 5 nadzemních podlaží a je bez suterénu. Parkovací stání pro obyvatele jsou umístěna na terénu.

Jedná o konstrukci kombinovaného nosného systému, tvořeného v 1. NP převážně sloupy a několika ztužujícími stěnami, v ostatních podlažích pak příčnými a podélnými nosnými stěnami. Svislé nosné konstrukce jsou v 1., 2. a částečně i ve 3. nadzemním podlaží tvořeny monolitickou železobetonovou konstrukcí, výše přecházejí na konstrukci zděnou. Objekt je založený v úrovni terénu nad hladinou podzemní vody. Je zvoleno založení na základové desce, podporované vrtanými pilotami, zakotvenými do podskalního podloží.