Ridera stavební a. s. ve Stavebních a investorských novinách

20.4.2018

Právě vyšel rozhovor s předsedou představenstva panem Tomášem Palkoskou. Přečtěte si, jaká je současná situace na stavebním trhu, jaké jsou trendy, nebo na co jsme pyšní a v čem se nám daří. Celý článek najdete zde: http://tvstav.cz/clanek/4946-ridera-stavebni-a-s-bydleni-obcanska-vybavenost-infrastruktura-demolice    

Demolice Vyskočilova

22.3.2018

Aby se mohlo stavět, občas se musí i bourat. V současných dnech pracuje divize Praha společně s Riderou DIS s.r.o. na demolicích budovy H v areálu BB Centra v Praze a budovy bývalé pekárny v Michelské ulici na Praze 4. Projekt zahrnuje nejen odstrojení, samotnou demolici, pasportizaci okolních objektů, nezbytné kácení, ale i ochranu dřevin, […]

Předseda představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.

22.11.2017

Představenstvo společnosti Ridera Stavební a.s. na svém zasedání dne 13. 11. 2017 přijalo jednomyslně usnesení: předsedou představenstva společnosti Ridera Stavební a.s. byl zvolen pan Tomáš Palkoska místopředsedou představenstva byl zvolen pan Ing. Ivo Přibyl představenstvo společnosti Ridera Stavební a.s. bude dále pracovat ve složení Pan Tomáš Palkoska – předseda představenstva, pan Ing. Ivo Přibyl – […]

Právě stavíme

Bydlení pro seniory-zámek Paskov, budova C

Předmětem projektu jsou stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu C v areálu Zámku Paskov, rekonstrukce a stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury a dále terénní a sadové úpravy nejbližšího okolí budovy, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.

 Areál zámku je památkově chráněný objekt. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.

 Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK.

Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu. Zástupci města také počítají s tím, že objekt bude moci využívat i městský klub seniorů.

Součástí stavebních úprav budou i parkové úpravy s parkovištěm pro rezidenty a návštěvy.