Reference

Expozice medvědů a hulmanů

Lokalita ZOO Ostrava
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Zoologická zahrada Ostrava
Termín realizace 10/2008 – 04/2010
Finanční objem stavby 54,41 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost
Charakteristika stavby

Zakázka se skládala ze dvou částí – výstavby vlastního pavilonu pro medvědy a hulmany a z provedení terénních úprav a modelací ve výběhu.

Objekt pavilonu se skládá ze dvou částí, část přístupnou pro veřejnost, s vyhlídkou a akvárii a část nepřístupnou pro veřejnost s boxy pro medvědy, opice a vydry. Konstrukční systém stěnový vnitřní je z monolitického ŽB a izolací s polystyrénu, s rozdělením na 3 dilatační celky, založený na základových pásech. Venkovní stěna je kombinovaná z monolitického ŽB a řádkovým zdivem z lomového kamene. Střechy jsou ploché v různých výškových úrovních se ŽB atikou, provedení v úpravě zelených střech.

Součástí stavby byla také realizace vyhlídek, přípojek pitné a užitkové vody, dešťové kanalizace, přípojek silnoproudu a slaboproudu, komunikace a zpevněných ploch, oplocení a elektrických ohradníků, venkovních výběhů, terénních a sadových úprav atp.