Reference

Polyfunkční dům Na Groši

Lokalita Praha 10 - Hostivař
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Vávra
Investor stavby CENTRAL GROUP a.s.
Projektant QARTA ARCHITEKTURA s.r.o. - Ing. arch. David Wittasek, Ing. arch. Petr Veverka, Ing. arch. Zdeněk Frey
Termín realizace 07/2014 – 11/2015
Finanční objem stavby 153,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - bytový dům – 7 NP, 2 PP – 74 bytových a 3 nebytové jednotky
Charakteristika stavby

Jednalo se o výstavbu nového bytového domu se 74 bytovými a 3 nebytovými jednotkami. Pro investora jsme provedli generální dodávku komplexní stavby na stávajícím nezastavěném pozemku. Celý objekt má 7 NP a 2 PP, je proveden z kombinace monolitického stěnového a sloupového systému, z části s nosným a výplňovým keramickým zdivem. Příčky v objektu jsou provedeny keramické, omítnuté sádrovou omítkou, případně sádrovou stěrkou. Fasáda je kontaktním zateplovacím systémem a plastovými okny nebo okny s požární odolností.  Před jihovýchodní fasádou je realizována samostatně stojící akustická prosklená stěna o rozměrech 24,9 x 15,5 m.
Součástí dodávky stavby byly taktéž komplexní dodávky ústředního vytápění, které zajišťuje výměníková stanice napojená na veřejný horkovod, silnoproudých a slaboproudých instalací a samozřejmě i veškerých dalších rozvodů jako jsou rozvody vody, kanalizace, měření a regulace atd. Vertikální dopravu v objektu zajišťují 3 osobní výtahy. Součástí dodávky jsou taktéž veškeré úpravy komunikací, sadové a terénní úpravy.