Reference

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích

Lokalita Ostrava - Vítkovice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Metrostav a.s. jménem sdružení "Sdružení ARÉNA VÍTKOVICE"
Termín realizace 09/2012 – 06/2013
Finanční objem stavby 153,6 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - rekonstrukce sportovní stavby
Charakteristika stavby

Jednalo se o nejzásadnější proměnu sportoviště, jehož historie se začala psát už v roce 1939. Na místě betonových ochozů na východní straně byla vybudována nová krytá tribuna pro 5 tisíc sedících diváků s požadovaným sociálním zázemím, energocentry, skladovací halou, vstupními branami a nutnými objekty dopravní i technické infrastruktury. V rámci stavebních prací dostaly dráhy a sektory nový tartanový povrch, na hrací plochu byl položen nový trávník, byly realizovány věže pro umělé osvětlení, kanál pod atletickou dráhou, přístupové komunikace, oplocení areálu, přeložky, přípojky, parkovací plochy, pokladny aj.

Městský stadion nyní splňuje technické požadavky dle klasifikace organizací IAAF pro kategorii II , UEFA a ČMFS pro kategorii 3.

Nosnou konstrukci tribuny tvoří 18 hlavních masivních rámů a podpůrné vodorovné i svislé nosníky. Betonové prefabrikované stupně tvořící po montáži samotnou tribunu jsou ponechány ve výrobním vzhledu. Tribuna je kryta vlastním střešním pláštěm a ze spodní strany podhledem. Podhled je členěn do různě širokých pásů tak, že za poslední řadou diváků jsou pruhy neužší a na hraně opláštění nejblíže hrací ploše jsou nejširší. Podhledy taky zajišťují akustický útlum v prostoru tribuny.