Reference

Rezidence Letňany

Lokalita Praha 9 – Letňany
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby Moravská stavební - INVEST, a.s.
Projektant Spojprojekt Praha a.s., ing. arch. Václav Aulický
Termín realizace 08/2013 – 09/2014
Finanční objem stavby 75,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - bytový dům – 9 NP, 1 PP – 79 bytových jednotek
Charakteristika stavby

Jedalo se o dostavbu bytového domu se 79 bytovými jednotkami. Pro investora jsme provedli generální dodávku komplexní dostavby navazující na již v minulých letech do třetího podlaží provedený stávající železobetonový skelet.

Celý objekt má 9 NP a 1 PP, je proveden z kombinace monolitického stěnového a sloupového systému, z části s nosným a výplňovým keramickým zdivem. Příčky v objektu jsou provedeny keramické, omítnuté sádrovou omítkou, případně sádrovou stěrkou. Fasáda je tvořena plastovými okny a kontaktním zateplovacím systémem. Specifikem projektu je výrazné předsazení plastových oken do fasádního pláště, provedené certifikovaným systémem pro předsazenou montáž.

Součástí dodávky stavby byly taktéž komplexní dodávky vytápění, které zajišťuje výměníková stanice napojená na veřejný horkovod, silnoproudých a slaboproudých instalací a samozřejmě i veškerých dalších rozvodů jako jsou rozvody vody, kanalizace, měření a regulace a také veškeré úpravy komunikací, sadové a terénní úpravy.

Vertikální dopravu v objektu zajišťuje dvojice výtahů a to jak osobního, tak nákladního.