Reference

Sportovní hala Bohumín

Lokalita Bohumín
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Město Bohumín
Projektant Atelier 38 s.r.o.
Termín realizace 10/2013 – 08/2014
Finanční objem stavby 50,85 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost – sportovní stavba
Charakteristika stavby

Předmětem veřejné zakázky byla novostavba víceúčelové sportovní haly se zázemím. Jedná se o spojení halového objektu nad samotnými hracími plochami a jednopodlažního objektu zázemí. Hlavní objem sportovní haly (halový objekt), který zastřešuje hrací plochy, je tvořen systémem ocelových montovaných vazníků. Obvodový plášť a střecha sportovní haly je ze sendvičových lakovaných PUR panelů.

Součástí stavby byla též realizace tribuny pro 180 diváků i realizace čtyř sportovních hřišť – pro florbal/basketbal, malou kopanou, tenis a víceúčelové hřiště pro badminton.

Objekt zázemí je jednopodlažní s plochou střechou. Krajní bloky zázemí jsou obloženy fasádními deskami.

Dále byly realizovány veškeré provozní technologie a připojení na veřejné inženýrské sítě, součástí stavby byly též venkovní úpravy terénu a povrchů.